W dobie szalejącej inflacji i diametralnie rosnących cen rząd stara się ratować portfele Polaków. Zgodnie z rządową ustawą, nad którą wciąż toczą się prace, ceny prądu w 2023 roku dla gospodarstw domowych mają zostać zamrożone. Warunkiem jest nieprzekroczenie określonego zużycia energii oraz złożenie odpowiedniego oświadczenia. Niezbędne dokumenty do niższych opłat za prąd należy złożyć w ściśle określonym terminie. Jeśli go przegapisz, zapłacisz więcej!

Rząd zamrozi ceny prądu

Rządowy projekt ustawy zakłada zamrożenie cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, które nie przekroczą ściśle określonego, rocznego zużycia prądu. Do niżej wymienionych progów gospodarstwa domowe mają mieć pewność, że za energię zużytą w 2023 roku nie zapłacą więcej niż w tym. Limity te maja wynosić do:

  • 2000 kWh w przypadku większości gospodarstw domowych,
  • 2600 kWh w przypadku osób z niepełnosprawnościami,
  • 3000 kWh w przypadku rodzin z co najmniej trójką dzieci mających Kartę Dużej Rodziny oraz gospodarstw domowych rolników.
dokumenty do niższych opłat za prąd
Pixabay

Niezbędne dokumenty do niższych opłat za prąd

Jeśli chcesz skorzystać z wyższego limitu (wyższy niż do 2000 kWh), musisz wykazać, że masz do niego prawo. W połowie września mówiła o tym minister klimatu Anna Moskwa.

Po stronie obywateli nie ma żadnej biurokracji, lub będzie ona ograniczona do minimum. To dostawca energii będzie oceniał zużycie i automatycznie obniżał jej cenę. W przypadku rolników – wystarczy zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o opłaceniu podatku rolnego. W rodzinach z co najmniej trojgiem dzieci będzie potrzebna jedynie Karta Dużej Rodziny, a tam, gdzie jest osoba z niepełnosprawnością – jeden dokument potwierdzający.

Miało obyć się bez dodatkowej biurokracji, a teraz okazuje się, że będzie jej całkiem sporo. Rządowy projekt dokładnie określa, jakie dokumenty będą musieli dostarczyć ci, którzy chcą skorzystać z wyższego limitu. Takie osoby będą musiały złożyć stosowne oświadczenie u swojego sprzedawcy prądu, które będzie musiało zawierać:

  • jeśli jesteś rolnikiem – „numer decyzji o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego dla gruntów, na których zlokalizowane są oprócz budynku mieszkalnego również inne obiekty budowlane posiadające urządzenia i instalacje korzystające z wspólnego rozliczania zużytej energii elektrycznej należące do gospodarstwa rolnego lub na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej”. Ponadto taka osoba powinna dostarczyć nazwę organu podatkowego, który wydał decyzję i załącza kopię tej decyzji.
  • jeśli jesteś rodzicem co najmniej trójki dzieci – numer Karty Dużej Rodziny i załączoną kopię tej Karty.

Co ważne, przedsiębiorstwo energetyczne będzie mogło zweryfikować dane zawarte w oświadczeniu i zażądać wglądu do złożonych dokumentów. W projekcie ustawy czytamy, że „oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń”.

dokumenty do niższych opłat za prąd
Wikimedia Commons

Kluczowe terminy

W celu uzyskania wyższych limitów na energię elektryczną powyższe oświadczenia należy złożyć do 30 czerwca 2023 roku. Jeśli tego nie zrobimy, będziemy mieli zamrożony prąd tylko do zużycia 2000 kWh. W takiej sytuacji każdą dodatkową kWh zapłacimy już według nowej stawki. Tę pod koniec roku zatwierdzi Urząd Regulacji Energetyki.

Jakie urządzenia zużywają najwięcej prądu? Zestawienie jest sporym zaskoczeniem.

 Źródła: www.fakt.pl, orka.sejm.gov.pl