Obowiązek noszenia maseczek w polskich placówkach medycznych i aptekach pierwotnie miał obowiązywać do końca sierpnia. Następnie został przedłużony do końca września. Co dalej? W środę 28 września w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane zmienione rozporządzenie w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów. Ma to związek z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego. Noszenie maseczek obowiązkowe w październiku staje się tym samym faktem.

Noszenie maseczek obowiązkowe w październiku

Przypomnijmy, oficjalny koniec obowiązku noszenia maseczek wszedł w Polsce w życie z dniem 28 marca 2022 roku. Wyjątkami od tej reguły były i wciąż pozostają: szpitale, przychodnie, poradnie, ośrodki zdrowia, hospicja, ośrodki leczenia uzdrowiskowego, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, opiekuńczo-lecznicze i rehabilitacyjne, a także apteki.

Noszenie maseczek obowiązkowe w październiku
Wikimedia Commons

Z kolei 16 maja w Polsce został zniesiony stan epidemii i wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego.

Podjąłem decyzję, żeby od 16 maja przekształcić stan epidemii do stanu zagrożenia epidemicznego (…) I tutaj chcę od razu powiedzieć, że to nie jest absolutnie żadne zniesienie epidemii. Mówiąc symbolicznie to przełączenie tego czerwonego światła w sygnalizatorze, które się świeciło od dwóch lat, na światło pomarańczowe.

– mówił Minister Zdrowia Adam Niedzielski na początku maja i zapewniał, że decyzja została poparta analizą prawną i konsultacjami administracyjnymi.

Obowiązek zakrywania ust i nosa jeszcze do niedawna miał obowiązywać do końca września br. Tymczasem w środę, 28 września, w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane zmienione rozporządzenie w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów. Wynika z niego, że obowiązek noszenia maseczek w placówkach medycznych i aptekach będzie obowiązywał co najmniej do 31 października.

Noszenie maseczek obowiązkowe w październiku
Wikimedia Commons

Pozostałe zmiany, które wciąż obowiązują

Obowiązek noszenia maseczek w ww. miejscach to nie wszystko. Pomimo wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego nadal obowiązuje wykonywanie pracy zdalnej, zawieszony obowiązek wykonywania badań okresowych czy wstępne szkolenia BHP online.

Cały czas obserwujemy kontynuacje spadków. Ta dynamika z tygodnia na tydzień jest nawet rzędu minus 35 procent w skali kraju. Sytuacja rozwija się. (…) Widzimy, że ten trend spadkowy, zarówno jeśli chodzi o liczbę zakażeń, o liczbę hospitalizacji, ma miejsce. Co więcej, absolutnie cały czas monitorujemy to, czy pojawiają się nowe mutacje, bo cały czas badamy przypadki pod kątem genomu, czyli z jakimi mutacjami mamy do czynienia, ale też monitorujemy sytuację na świecie. W tej chwili nie ma żadnej mutacji alertowej

– mówił Adam Niedzielski.

Pandemia nie stanowi już takiego zagrożenia dla życia społeczno-gospodarczego, dla hospitalizacji, ale oczywiście cały czas funkcjonuje w naszym otoczeniu i cały czas trzeba zachowywać ostrożność

– podkreślił minister zdrowia.

Według Adama Niedzielskiego stan zagrożenia epidemicznego „pozwala utrzymać pewnego rodzaju gotowość legislacyjną do wprowadzania różnych rozwiązań, z którymi mieliśmy do czynienia podczas stanu epidemicznego, ale jednocześnie wysyłamy taki bardzo ważny sygnał, który mówi o tym, że sytuacja i nasza ocena ryzyka w tej sytuacji jest zdecydowanie lepsza”.

 Źródła: nowiny24.pl